SOKÓŁ II nabór wniosków

Z przyjemnością informuję, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II nabór wniosków w ramach programu Priorytetowego „ Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Cześć 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  (KIS):

 • Zrównoważona energetyka:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
   • Materiałów i technologii
   • Systemów energetycznych budynków
   • Rozwoju maszyn i urządzeń
   • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od 19.06.2017 roku do 31.10.2017 roku.

Beneficjentami działania są PRZEDSIĘBIORCY.

Równolegle prowadzone są dwa nabory dla działania SOKÓŁ:

 1. FAZA B+R: Pierwszy z naborów prowadzony jest dla projektów badawczo – rozwojowych (koszty kwalifikowane koszty prac B+R). Pomoc w ramach działania udzielana jest między innymi w formie bezzwrotnej, a poziom dofinansowania może sięgać 80% kosztów kwalifikowanych.
 2. FAZA W: Drugi z naborów skierowany jest natomiast na inwestycje innowacyjne (w ramach kosztów kwalifikowanych znajdziemy koszty budowy, zakup ŚT, WNiP,). Wsparcie w ramach fazy W (wdrożeniowej) udzielane jest między innymi w formie preferencyjnej pożyczki (możliwe umorzenie pożyczki w wysokości 10% lecz nie więcej niż 1 mln PLN).

Celem uzyskania szerszych informacji odnośnie działania zachęcam do kontaktu.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/