Aktualności

10 listopada 2015

SOKÓŁ i GAZELA BIS - dwa nowe programy w ofercie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sokół i Gazela BIS – to dwa nowe programy, które zatwierdziła Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas posiedzenia, jakie odbyło się 28 października 2015 roku.

Sokół i Gazela BIS – to dwa nowe programy, które zatwierdziła Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas posiedzenia, jakie odbyło się 28 października 2015 roku. Na realizację działań przeznaczono łącznie 1,3 mld zł. Nabór wniosków rozpocznie się w przyszłym roku.

 

SOKÓŁ

Celem programu „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” jest ochrona środowiska oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Dofinansowanie będzie skierowane do przedsiębiorców, których projekty wpisują się co najmniej w jeden z trzech obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):

  • 7  – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania,  magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
  • 11 – Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku),
  • 12 – Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

Budżet konkursu to 1 mld PLN. Dofinansowanie będzie udzielane w następującej formie:

  • preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia (do 20%) lub
  • pożyczki na warunkach rynkowych lub
  • poprzez nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych.

Kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 90 mln zł.

Intensywność: 85 % kosztów kwalifikowanych.

Z programu SOKÓŁ wsparcie otrzymają technologie będące po etapie prac badawczych.

 

GAZELA BIS

Drugi przyjęty przez Radę Nadzorczą program „Gazela BIS – niskoemisyjny zbiorowy transport miejski”, jest skierowany do miast regionalnych i subregionalnych, wskazanych w Kontraktach Terytorialnych w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego. W ramach programu będą one mogły sfinansować zakup nowego taboru oraz rozwój infrastruktury transportowej. Program realizowany będzie w latach 2016-2023. Jego budżet ustalono na 300 mln zł.

Z programu Gazela BIS miasta będą mogły otrzymać pożyczki do 50 mln zł na zakup nowych trolejbusów, tramwajów lub autobusów o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub gazowym oraz na rozwijanie infrastruktury. Wśród możliwych przedsięwzięć infrastrukturalnych jest  modernizacja lub budowa stacji tankowania i ładowania ekologicznych pojazdów transportu publicznego, wydzielanie pasów ruchu, zakup systemów sterowania ruchem, systemów informacji pasażerskiej czy budowa parkingów Park & Ride.

W ramach Programu Gazela BIS promowane będą projekty kompleksowe, generujące najwyższy efekt ekologiczny. W ramach każdego projektu finansowanego z programu Gazela BIS obowiązkowo min. 20 proc. kosztów kwalifikowanych (max 50%) ma dotyczyć zarządzania i infrastruktury dla niskoemisyjnego transportu.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie preferencyjnej pożyczki z oprocentowaniem ustalonym na poziomie WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 proc. w skali roku. Maksymalną intensywność pomocy ustalono na poziomie 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo dla podmiotów, które nie będą mogły pozyskać wsparcia ze środków zagranicznych przewidziano umorzenie na poziomie do 30 procent.

Źródło: www.nfosig.gov.pl