Aktualności

27 lipca 2015

Ruszają pierwsze konkursy w województwie łódzkim

Informujemy, że ruszyły pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że ruszyły pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Już teraz można ubiegać się o środki z następujących programów:

Poddziałanie II.1.1. Tereny Inwestycyjne

Dofinansowanie obejmie m.in. przedsięwzięcia związane z kompleksowym przygotowaniem terenów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze, tj. m.in.: prace studyjno-koncepcyjne dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych, badania geotechniczne, uporządkowanie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, remont lub modernizację obiektów budowlanych.

Poddziałanie III.2.1. Drogi wojewódzkie

W zakresie inwestycji drogowych środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę lub modernizację dróg wojewódzkich (m.in. obwodnic, skrzyżowań), modernizacji wiaduktów, tuneli, mostów.

Ponadto, od dnia 25 czerwca do 7 sierpnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania VIII.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia. Nabór prowadzony jest w trybie pozakonkursowym. Dofinansowanie mogą otrzymać powiatowe urzędy pracy z województwa łódzkiego. 

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem METROPOLIS.

Źródło: www.rpo.lodzkie.pl