Aktualności

13 marca 2015

Ruszają nabory w ramach PO IR – pierwsze już w kwietniu

W dniu 12 marca zaktualizowano harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój.

W dniu 12 marca zaktualizowano harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Pierwszy z konkursów zostanie ogłoszony już 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram na rok 2015 przewiduje przeprowadzenie czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu:

  • 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
  • 1.2 Sektorowe programy B+R,
  • 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
  • 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
  • 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
  • 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
  • 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,
  • 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

W sumie uruchomionych zostanie 8 z 9 działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl