Aktualności

18 września 2015

Rusza PROW na modernizację gospodarstw zajmujących się produkcją mleka, bydła mięsnego i prosiąt

Z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do założeń harmonogramu, ogłoszono nabór wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.

Z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do założeń harmonogramu, ogłoszono nabór wniosków na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.

Wnioski o dofinansowane przyjmowane będą w terminie od dnia 19 października 2015 r.  do dnia 17 listopada 2015 r.

W ramach uruchomionych konkursów wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. PLN,
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. PLN,
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. PLN.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku, w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

ARiMR wypłaca rolnikom wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji.

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może zostać zwiększony do 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Po więcej szczegółów zapraszamy do naszych Doradców.

Źródło: arimr.gov.pl