Aktualności

7 czerwca 2016

Rusza nabór wniosków do PO IR 3.2.1 na „Badania na rynek”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła  nabór wniosków w ramach Działania 3.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła  nabór wniosków w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek".

Wnioski składać mogą wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy  na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Ważne Informacje:

 • Termin naboru wniosków:od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. godzina 16:00.
 • Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
 • Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 PLN, w tym:
  - na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 PLN,
  - na usługi doradcze: 500 000 PLN,
  - wydatki inwestycyjne – zgodnie z mapą pomocy regionalnej
 • Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:
  - 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
  - 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR3, w tym:
  - na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 PLN,
  - na usługi doradcze: 1 000 000 PLN.
 • Budżet konkursu:
  - dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 99 460 000,00 PLN
  - dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 900 540 000,00 PLN.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami celem rozpoczęcia prac przygotowawczych nad projektem.

Źródło: poir.parp.gov.pl