RPO Lubuskie Działanie 1.1 Badania i Innowacje - nowy nabór

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.1 Badania i Innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i Innowacje.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od dnia 16.07.2018 roku do dnia 30.07.2018 roku.  

NA CO?
Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

 • I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,
 • II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R,

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

DLA KOGO?
Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

 • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
 • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

ZASADY FINANSOWANIA

 1. I Typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw – dofinansowanie od 25% -  80%
 2. II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R
  • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
  • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw innych niż MŚP.
 3. Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Jeśli mielibyście Państwo projekt, jaki potencjalnie wpisuje się w ogłoszony nabór wniosków i chcielibyście skonsultować swoje szanse na pozyskanie wsparcia zapraszam do kontaktu.
 

Źródło: http://rpo.lubuskie.pl/