Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii – szansa dofinansowania projektów w zachodniopomorskim

Z przyjemnością informuję, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Do składania wniosków w ramach konkursu upoważnieni są:

  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne jst,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • organizacje pozarządowe.

 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINASOWANIE?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą mogły zostać następujące typy projektów:

  • budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego),
  • przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od 03.07.2017 roku do dnia 31.08.2017 roku.

 

ZASADY DOFINANSOWANIA

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji.
Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną wynosi 80%.

Niemniej jednak kosztami kwalifikowanymi, od których obliczana jest wartość przysługującego wsparcia są dodatkowe koszty inwestycyjne w urządzenia, niezbędne do tego, by instalacja mogła funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna, w porównaniu z konwencjonalną instalacją energii elektrycznej lub grzewczej o takiej samej mocy, lub dodatkowe koszty inwestycji na modernizację w celu uzyskania wyższej sprawności, w przypadku gdy istniejąca instalacja spełnia już prób wysokiej sprawności.

Jeśli posiadacie Państwo inwestycję, jaka potencjalnie wpisuje się w przedmiotowe Działanie i chcielibyście pozyskać na nią dofinansowanie jest to odpowiedni moment, by rozpocząć niezbędne przygotowania.  Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Źródło: http://www.rpo.wzp.pl/