Robotyzacja branży meblarskiej – ogłoszono nabór z działania „Robogrant”

Śpieszymy poinformować, że został ogłoszony przez PARP konkurs w ramach programu "Robogrant" z planowanym terminem naboru wniosków od 08 listopada do 06 grudnia 2022 r. 

 

Wnioskodawcy:

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Na co:

  • Zakup, instalacja i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

 

Z dokumentacją można się zapoznać na stronie organizatora konkursu: PARP.

 

A najlepiej skontaktować się z naszymi Doradcami – wszystko wytłumaczą.

 

Zapraszamy!