Przypominamy o trwającym naborze Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Warto pamiętać, że aż do 28 lipca 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus.

Trwający nabór ma na celu dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji.

Nowy lub znacząco ulepszony produkt (innowacja produktowa) musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności:

a.     osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się̨ o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się̨;

b.     osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących;

c.     osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;

d.     osób starszych i osłabionych chorobami;

e.     kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;

f.      osób mających trudności w komunikowaniu się̨ z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);

g.     osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);

h.     osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem) .

Produkt powinien rozwiązywać́ problemy ww. osób, znosić́ bariery we właściwościach środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), co w efekcie pozwoli ww. osobom na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi

Brzmi skomplikowanie? Nie dla nas! 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami, a w prosty sposób wytłumaczą na co i jak pozyskać 85% dofinansowania dla procesu projektowego i od 40% dla inwestycji.

 

Zespół METROPOLIS poleca się.