Przekazanie kolejnej wersji projektu Programu FENG do Komisji Europejskiej

16 marca 2022 r., kolejna wersja projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) została przekazana do Komisji Europejskiej (KE). Projekt zawiera zmiany będące wynikiem negocjacji z Komisją Europejską. Nie jest to końcowa wersja programu. Zakłada się, że może ona ulec modyfikacjom w trakcie dalszych negocjacji. Najważniejsze zmiany wprowadzone do Programu, w odniesieniu do wersji z 6 grudnia 2021 r., która została zaakceptowana przez Radę Ministrów, dotyczą:

  1. części strategicznej Programu, w której wprowadzono dodatkowe informacje dotyczące diagnozy sytuacji w obszarach uwzględnionych w programie, uzasadnienie zaplanowanych form wsparcia oraz uzasadnienie wsparcia dużych przedsiębiorstw;
  2. Pierwszego priorytetu FENG, w którym zmieniono wskazanie dotyczące modułów obligatoryjnych; w poprzedniej wersji Programu były to moduły: „B+R” oraz „infrastruktura B+R”, obecnie są to moduły: „B+R” oraz „wdrożenie innowacji”. Ponadto w module „wdrożenie innowacji” zmianie uległa proponowana forma wsparcia z dotacji na dotację warunkową;
  3. wskazania w opisie 1. Priorytetu FENG możliwości przeprowadzania konkursów dedykowanych wsparciu projektów, które będą realizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu lub związanych z wyzwaniami cyfrowymi lub społecznymi. W ścieżce tej możliwym do zastosowania narzędziem oceny wybranych kryteriów będzie wykorzystanie algorytmów.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć niektórych działań do innych celów szczegółowych a także danych finansowych FENG w podziale na lata 2021-2027 oraz aktualizacji podziału alokacji Programu na tzw. kody interwencji.

Wersja Programu przekazana Komisji Europejskiej jest dostępna na stronie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

W oczekiwaniu na pierwsze konkursy zapraszamy do konsultowania Państwa planów z naszymi Doradcami. 

Podpowiemy jak się przygotować.

Zespół METROPOLIS