Prowadzisz działalność na terenie województwa podlaskiego? Możesz liczyć na dofinansowanie dla Twojej firmy!

Z radością informujemy, że w dniach od 31.03.2017 roku do 05.05.2017 roku mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na planowane przez siebie inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Rusza bowiem działanie RPO WP 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, w ramach którego można pozyskać dotację między innymi na:

  • rozbudowę przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
  • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Pomoc może być udzielona jedynie na inwestycję początkową, która oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

  • założeniem nowego zakładu,
  • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw MŚP w województwie podlaskim jest bardzo korzystne i prezentuje się następująco:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 60 000 000,00 PLN.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami!