PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - Nabory w 2017 roku

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem naboru wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 rok w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się naborów wniosków do następujących działań/poddziałań (wybrane działania):

PROGRAMY BADAWCZE:

 1. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (odrębny konkurs dla sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw) – dwa nabory wniosków w 2017 roku:
  I nabór wniosków prowadzony w terminie od 1.03.2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
  II nabór  wniosków prowadzony w teminie od września do grudnia 2017 roku.
  Celem Programu jest wsparcie badań przmemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.
 1. Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R.

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W 2017 roku przewiduje się uruchumienie konkursów dla następujących sektorów gospodarki:

 1. INNOCHEM (sektor chemiczny) – nabór wniosów od 1 maraca 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku.
 2. INNONEUROPHARM (sektor farmeceutyczny) – nabór wniosków od 22 lutego 2017 roku do 7 kwietnia 2017 roku.
 3. Innowacyjny Recykling (sektor recyklingu surowców minerlnych i drewna) – nabór wniosków od 28 lutego 2017 roku do 21 kwietnia 2017 roku.
 4. WoodINN (sektor leśno-drzewny i meblaski) – nabór wniosków od 14 marca 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku.
 5. GAMEINN (sektor produkcji gier wideo) - nabór wniosków od 5 maja 2017 roku do 6 lipca 2017 roku.
 6. PBSE (sektor elektroenergetyczny) – nabór wniosków w III/IV kwartale 2017 roku.
 7. INNOSBZ (sektor systemów bezzałogowych) – nabór wniosków w III/IV kwatale 2017 roku.
 8. INNOSTAL (sektor stalowy) – nabór wniosków w III/IV kwartale 2017 roku.
 9. IUSER (sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych) – nabór wniosków od IV kw. 2017 roku do I kw. 2017 roku.
 1. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
  Nabór wniosków: od 8 czerwca 2017 roku do lutego 2018 roku.
 2. Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Wsparcie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

 

PROGRAMY INWESTYCYJNE:

 1. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. W ramach Działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo – rozwojowych przedsiębiorców..
  Nabór wniosków: od 8 maja 2017 roku do 7 lipca 2017 roku.
 2. Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
  Nabór wniosków: Planowane trzy naborwy wniosków:
 • I nabór wniosków prowadzony w terminie od 13 marca 2017 roku do 26 kwietnia 2017 roku.
 • II nabór wniosków prowadzony w terminie od 13 marca 2017 roku do 26 kwietnia 2017 roku (konkurs wyłącznie dla branży dedykowanej elektromobilności).
 • III nabór wniosków prowadzony w terminie listopad 2017 rok – styczeń 2018 rok.
 1. Poddziałanie 2.3.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne. Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
  Nabór wniosków: od 20 lutego 2017 roku do 29 marca 2017 roku.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szerszych informacji na temat któregogolwiek z wyżej wymienionych działań zapraszam do kontaktu.