Aktualności

2 marca 2015

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020

Dnia 20 lutego 2015 roku, Komisja Europejska ostatecznie zaakceptowała ostatnie programy na lata 2014 - 2020, w tym również Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR).

Dnia 20 lutego 2015 roku, Komisja Europejska ostatecznie zaakceptowała ostatnie programy na lata 2014 - 2020, w tym również Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR). W najbliższych latach będzie to jeden z największych instrumentów w Unii Europejskiej, finansujący badania, rozwój oraz innowację.

Program Inteligentny Rozwój dofinansuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców. Jego beneficjenci mogą realizować projekty samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki. Budżet całego działania to około 8,6 mld €.

W ramach PO IR  wspierane będzie prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac na rzecz badań i rozwoju, a także komercjalizacja wyników prac B+R i proces ich rynkowego wdrażania. Finansowanie obejmie również inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która posłuży stworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Szczególne znaczenie będą miały przedsięwzięcia w ramach procesu inteligentnej specjalizacji – w dziedzinach stanowiących potencjał rozwojowy kraju i regionów.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach PO IR zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Źródło: http://ncbir.pl/