NASZE PROJEKTY

PPH-U Kekbel-Max Sp. z o.o.

Zobacz więcej

KRZYSZTOF KĘDZIORA
Prezes Zarządu

„Na dobrą sprawę można powiedzieć, że prawdziwa działalność Spółki Kekbel-Max rozpoczęła się wraz z tym, jak w 2005 roku, wraz z METROPOLIS, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do budowy całkowicie nowego Zakładu w Belęcinie, wraz z wyposażeniem w maszyny do pakowania i wózki widłowe. Wtedy zajmowaliśmy się tylko handlem grzybami. Z czasem poszerzyliśmy działalność o przetwórstwo grzybów i złożyliśmy z METROPOLIS drugi Wniosek na zakup autoklawu, wieży chłodniczej, myjki do słoi, dwóch naczep chłodni i skrzyniopalet. Łącznie firma METROPOLIS pozyskała nam ponad 3,7 mln złotych i uważam, że to najlepsi fachowcy od dotacji na przetwórstwo.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

3 716 714PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

SPO RiMSŻoROW 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów
rolnych
Budowa sortowni i chłodni grzybów, warzyw oraz wyposażenie jej w ciąg
technologiczny maszyn do pakowania i środki transportu wewnętrznego
przedsiębiorstwa Kekbel-Max Sp. z o.o.
3 316 895,00 PLN
PROW 1.2.3 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leśnej
Modernizacji parku maszynowego w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów 399 819,20 PLN

 

wszystkie projekty