Postępy w realizacji perspektywy finansowej na lata 2014-2020

Jak wynika z danych systemu SL2014 aktualnie realizowanych jest 85 546 inwestycji z unijnym dofinansowaniem (z podpisaną umową dotacji), których wartość przekracza 516,6 miliardów złotych. W kwocie tej wartość udzielonego wsparcia z funduszy UE to aż 314,3 mld zł, czyli ponad 91% całej dostępnej alokacji środków UE na lata 2014-2020.

Oznacza to, że udział unijnych środków w realizowanych inwestycjach był bardzo duży, a wielu inwestycji zwyczajnie by nie zrealizowano bez unijnego wsparcia. Zachęcamy zatem do dalszego korzystania z pozostałych środków, w czym chętnie Państwu pomożemy.

Jednocześnie przypominamy, że jesteśmy w przededniu uruchomienia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w ramach, której Polsce został przyznany budżet na poziomie ok. 750 mld złotych.

To ogromny zastrzyk finansowy dla polskiej gospodarki, z którego już niedługo będą mogli skorzystać polscy przedsiębiorcy.

Zachęcamy do współpracy, ale przede wszystkim do bezpłatnych i niezobowiązujących konsultacji Państwa planów z naszymi Doradcami.