Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

Informujemy, iż do 29 grudnia 2018 r. składać można Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 PLN.

Beneficjentami działania są Przedsiębiorcy.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje kosztów:

  1. niezbędne koszty przeprowadzenia przez Jednostkę Weryfikującą procedury ETV dla weryfikowanej technologii związane z:
    • sporządzeniem i rozpatrzeniem wniosku o weryfikację;
    • sporządzeniem szczegółowego protokołu weryfikacji oraz zapewnieniem jakości (w tym ocena systemu badań z ewentualnym audytem systemu badań na zgodność z normą ISO 17025);
    • weryfikacją efektu działania, sporządzeniem raportu i świadectwa z weryfikacji.
  2. koszty przeprowadzenia niezbędnych i bezpośrednio związanych z opracowaniem technologii (wykorzystanych przez Jednostkę Weryfikującą na potrzeby przeprowadzenia procedury ETV dla weryfikowanej technologii) badań przez jednostkę badawczą na potrzeby potwierdzenia efektu działania weryfikowanej technologii.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/