Podsumowanie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2014

Perspektywa finansowa na lata 2007-2014,  w tym również Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2014 (WRPO) został zakończony. W związku z tym 28 marca br. odbyło się już ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego celem podsumowania WRPO 2007-2014.

Dotacje z niniejszego programu umożliwiły zrealizowanie 2500 projektów na kwotę 1,3 mld euro, co daje wartość  10 mld zł. Co najważniejsze Wielkopolska wykorzystała 100% alokacji co sprawia, że nasze rejon jest jednym z liderów realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych. Dzięki temu nasz region otrzymał dodatkową pulę środków w wys. ponad 260 mln zł w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania.  „Inwestowaliśmy w fundamenty rozwoju – infrastrukturę gospodarczą, transportową, edukacyjną i kulturalną. Dzisiaj Wielkopolska jest jednym z liderów gospodarczych kraju” – podsumował Marszałek”.

Warto zaznaczyć, że Wielkopolska przoduje również w wykorzystaniu zwrotnych środków w ramach Inicjatywy Jeremie i Jessica. W ramach samej Inicjatywy Jeremie zawarto 9800 umów z przedsiębiorstwami na łączną wartość udzielonych pożyczek i kredytów na poziomie niemal 1,3 mld PLN.

Bardzo się tym faktem cieszymy i pragniemy przypomnieć, że kolejna perspektywa finansowa już funkcjonuje. Zachęcamy do korzystania z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Źródło: http://wrpo.wielkopolskie.pl/