Aktualności

2 marca 2015

Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Prosumenta

Do tej pory Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił trzy konkursy w ramach Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Do tej pory Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił trzy konkursy w ramach Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Poniżej podsumowanie dotychczasowych konkursów:

Konkurs dla samorządów – trwał od 26.05.2014 r. do końca 2014 roku. W ramach konkursu wpłynęło 17 wniosków, z czego dwa zostały wycofane w trakcie oceny. Wnioski z pozostałych 15 gmin na łączną kwotę 48,7 mln PLN są w trakcie oceny. Wszystkie umowy z NFOŚiGW powinny zostać podpisane w I kwartale 2015 roku.

Konkurs dla WFOŚiGW – trwał od 17 lipca 2014 r. do końca 2014 roku. Wnioski złożyło siedem wojewódzkich funduszy. Ze wszystkim siedmioma funduszami zostały już podpisane umowy na łączną kwotę 85,04 mln PLN. Są to następujące fundusze:

  • WFOŚiGW we Wrocławiu,
  • WFOŚiGW w Szczecinie,
  • WFOŚiGW w Gdańsku,
  • WFOŚiGW w Krakowie,
  • WFOŚiGW w Olsztynie,
  • WFOŚiGW w Rzeszowie,
  • WFOŚiGW w Toruniu.

Konkurs dla banków – trwał od 16 do 30 stycznia 2015 roku. W ramach konkursu został wyłoniony tylko jeden bank. Jest to Bank Ochrony Środowiska S.A.

Poprzez wszystkie wyłonione podmioty w ramach niniejszych konkursów ostateczni beneficjenci tj. osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą starać o środki na dedykowane przedsięwzięcia polegające na budowie mikro instalacji w odnawialne źródła energii.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wsparcia dla mikro instalacji OZE, zapraszamy do współpracy.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/