Aktualności

6 października 2015

PO IR 3.2.1 Badania na rynek - przedłużenie terminu składania wniosków

PARP poinformowała, że termin składania Wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.

PARP poinformowała, że termin składania Wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, został przedłużony do 28 października 2015 r.

Przypominamy, że konkurs ten wspiera projekty, których celem są wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorców (MŚP) samodzielnie lub na ich zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych, bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 49 730 000,00 PLN,
  2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 450 270 000,00 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 PLN, w tym:

  1. na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 PLN,
  2. na usługi doradcze: 500 000 PLN.

Celem uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://poir.parp.gov.pl/