Planujesz inwestycję w OZE na terenie Wielkopolski? Możesz liczyć na dofinansowanie!

Dla wszystkich tych, którzy planują inwestycję w zakresie budowy źródeł OZE mamy dobre wieści.
Już w II kwartale 2017 roku planuje się uruchomienie konkursu wspierającego wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. Od początku perspektywy finansowej 2014 – 2020 jest to pierwszy taki konkurs w Wielkopolsce.

DLA KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

Potencjalnymi Beneficjentami działania są:

 • JST i ich związki,
 • jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • szkoły wyższe,
 • spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • inne, wyżej nie wymienione podmioty, posiadające osobowość prawną.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

 1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe.
 2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej - do 2 MWe/MWth.
 3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy - do 5 MWth.
 4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej - do 5 MWe.
 5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej - do 2 MWth.
 6. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu - do 1 MWe.

WARUNKI WSPARCIA

 • do 60% dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw,
 • do 70% dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw,
 • do 80% dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw.

UWAGA! Wskazany powyżej poziom wsparcia nie jest obliczany od całkowitej sumy kosztów kwalifikowanych. Celem ustalenia maksymalnego poziomu wsparcia dla planowanej inwestycji prosimy o kontakt z METROPOLIS.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i konsultacji Państwa projektów z naszymi doradcami.

W przypadku projektów na OZE niezwykle ważne jest przygotowanie projektów pod kątem administracyjnym (pozyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń/decyzji).

Dlatego jeśli myślą Państwo poważnie o realizacji projektu OZE zachęcamy do kontaktu w celu odpowiedniego przygotowania projektu. Chętnie też obliczymy dla Państwa przewidywaną możliwą do uzyskania kwotę dofinansowania dla inwestycji.