Aktualności

4 sierpnia 2015

Planowane nabory wniosków w ramach środków statutowych WFOŚiGW w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych. Ze wstępnie opublikowanego harmonogramu wynika, że w III i w IV kwartale 2015 roku oraz w pierwszej połowie 2016 roku zostaną przeprowadzone następujące konkursy:

  1. Usuwanie barszczu Sosnowskiego – nabór od 14.09.2015 roku do 01.10.2015 roku.
  2. Ochrona i kształtowanie przyrody – nabór od 12.10.2015 roku do 06.11.2015 roku.
  3. Gospodarka wodno – ściekowa, Ochrona powietrza i Odnawialne Źródła Energii, Ochrona powierzchni ziemi i ochrona przed hałasem – nabór od 16.11.2015 roku do 11.12.2015 roku.
  4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest – nabór od 07.12.2015 roku do 18.12.2015 roku.
  5. Edukacja ekologiczna – nabór od 14.12.2015 roku do 08.01.2016 roku.
  6. Edukacja ekologiczna – nabór od 01.02.2016 roku do 26.02.2016 roku.
  7. Państwowe jednostki budżetowe- nabór od 22.02.2016 roku do 31.03.2016 roku.
  8. Monitoring środowiska, zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii, inne zadania – nabór od 28.03.2015 roku do 15.04.2016 roku.

Jeśli któryś z obszarów jest dla Państwa szczególnie bliski i chcielibyście Państwo ubiegać o środki na realizację planowanych inwestycji zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://wfosigw.poznan.pl/