Aktualności

17 marca 2015

Planowane nabory Wniosków o dofinansowanie w województwie podkarpackim

Zarząd Województwa Podkarpackiego opublikował harmonogram naborów Wniosków w 2015 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego opublikował harmonogram naborów Wniosków w 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pierwsze nabory planowane są w III kwartale 2015 r. w ramach Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz Osi Priorytetowej II Cyfrowe Podkarpacie.

Przewidują one m. in. wsparcie realizowanych przed przedsiębiorców projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi oraz inwestycji na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie konkurencyjności produkcji.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Źródło: http://fundusze.podkarpackie.pl