Aktualności

4 sierpnia 2015

Pierwsze wyniki naboru w ramach działania PO IR 1.1.1 „Szybka ścieżka”

Dnia 3 sierpnia 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach majowego etapu naboru konkursu 1/1.

Dnia 3 sierpnia 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach majowego etapu naboru konkursu 1/1.1.1/2015 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Na 179 złożonych w pierwszym etapie konkursu wniosków 175 zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Ostatecznie do dofinansowania zarekomendowane zostały 34 projekty na łączną kwotę dofinansowania 177 729 912,63 PLN, z których:

  • 8 to projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim o łącznej wartości dofinansowania 58 438 833,50 PLN,
  • 26 to projekty zlokalizowane w województwach innych niż mazowieckie, o łącznej wartości dofinansowania 119 291 079,13 PLN.

Na podstawie ogłoszenia o konkursie kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 wynosi: 1 600 000 000 PLN w tym:

  1. Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000 PLN;
  2. Dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 1 460 000 000 PLN.

Ponadto, warto nadmienić, iż ocena wniosków, zgodnie z zapisami konkursu zmieściła się w terminie 60 dni od daty zamknięcia naboru. Za miesiąc możemy się zatem spodziewać kolejnej listy rankingowej dla wniosków złożonych w czerwcu.

Przypominamy również, iż nabór do działania PO IR 1.1.1 prowadzony jest w trybie naboru ciągłego do końca 2015 roku. Zatem wciąż możliwe jest wnioskowanie o wsparcie na przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych z ww. programu.

Zachęcamy do kontaktu z METROPOLIS celem nawiązania współpracy przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie.

Wszystkim, którzy znaleźli się na liście rankingowej serdecznie gratulujemy.

Źródło: http://ncbir.pl/