PARP podsumowała nabór dla przedsiębiorców z Funduszy Norweskich – 738 złożonych wniosków

Wraz z zakończeniem naboru wniosków w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 PARP podsumowała nabór.

W ciągu prawie pięciu miesięcy wnioski o dofinansowanie złożyło 738 przedsiębiorców na kwotę ponad 1,2 mld zł w ramach poszczególnych schematów::

Projekty dotyczące wdrożenia innowacji, które przyczynią się jednocześnie do rozwoju firm i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko (działalności własnej lub produktów, które firma wprowadzi na rynek).

Projekty w zakresie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża (także w zakresie poprawy stanu środowiska).

Projekty dotyczące tworzenia, rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (w szczególności osób starszych).

Są to wnioski złożone w w/w trzech obszarach przez firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie firmy, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie.

 

Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków.

Powodzenia dla Wnioskodawców.


Źródło: www.parp.gov.pl