Aktualności

18 kwietnia 2016

Ostatnia szansa dla przedsiębiorstw na pozyskanie wsparcia dla OZE z Programu BOCIAN w 2016 roku

Przypominamy, że już tylko do 20 maja 2016 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki, dla projektów związanych z wytwarzaniem energii z OZE w ramach Programu BOCIAN.

Przypominamy, że już tylko do 20 maja 2016 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki, dla projektów związanych z wytwarzaniem energii z OZE w ramach Programu BOCIAN.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Rodzaje przedsięwzięć, jakie mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu to budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o określonych zapisami Programu mocach, w tym między innymi:

  • elektrowni wiatrowych,
  • systemów fotowoltaicznych,
  • instalacji wykorzystujących energię z wód geotermalnych,
  • małych elektrowni wodnych,
  • źródeł ciepła opalanych biomasą,
  • wielkoformatowych kolektorów słonecznych,
  • biogazowni,
  • wysokosprawnej kogeneracji.

Wsparcie w ramach konkursu udzielane jest w formie 85% pożyczki, której oprocentowanie zależne jest od wybranego wariantu wsparcia. Możliwe jest bowiem udzielenie finansowania:

  • na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % (w skali roku).; albo
  • na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Maksymalny okres finansowania nie może być dłuższy niż 15 lat.

Przedsiębiorców, szukających możliwości pozyskania dofinansowania dla planowanych projektów z branży OZE zachęcamy do kontaktu z METROPOLIS celem uzyskania szczegółowych informacji oraz nawiązania współpracy.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl