Aktualności

16 marca 2016

Ogłoszono nabory do konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłosił następujące konkursy: Działanie 1.

Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłosił następujące konkursy:

Działanie 1.1 Badania i innowacje
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 1 czerwca 2016 r.

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

  • I typ projektu - Projekty B+R przedsiębiorstw,
  • II typ projektu - Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są:

  • przedsiębiorstwa / partnerstwa przedsiębiorstw,
  • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2016.

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 4 maja 2016 r.

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

  • I typ projektu Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP,
  • II typ projektu Wsparcie inwestycyjne MŚP.

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

  • mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • partnerstwa / zrzeszenia MŚP.

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2016.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://rpo.lubuskie.pl/-/oglosznenie-10-konkursow-w-ramach-rpo-lubuskie-2020