Aktualności

22 października 2015

Ogłoszono nabór wniosków z PROW 2014-2020 dla przetwórców

W związku z wejściem w życie w dniu 11 października 2015 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 11 października 2015 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581) w dniu 21 października 2015 r. ogłoszono naborów wniosków w ramach poddziałania 4.2. "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w wyżej wspomnianym rozporządzeniu.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi:

 • 3 mln PLN, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
 • 15 mln PLN, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi odpowiednio 100 tys. PLN (pozostałe podmioty).

Kryteria wyboru premiować będą:

 • grupy producentów rolnych, związki grup, organizacje producentów lub ich zrzeszenia (5 pkt),
 • prowadzenie działalności w formie spółdzielni (5 pkt),
 • innowacyjność operacji (5 pkt),
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu(5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt),
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),
 • nabywanie surowców po zakończeniu operacji do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych (5 pkt),
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 do 30 grudnia 2015 r.

Ponieważ czasu jest niewiele, już dzisiaj zapraszamy do bezpłatnych i niezobowiązujących konsultacji Państwa projektów z naszymi Doradcami.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl