Aktualności

10 listopada 2015

Ogłoszono nabór wniosków do PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych –  własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem  na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy udziale własnym kredytobiorcy w wysokości min. 25%. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

  • Wnioskować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski.
  • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 303 000 000 PLN.
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 6 mln zł.
  • Wnioski będzie można składać od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z doradcami METROPOLIS.

Źródło: www.poir.gov.pl