Aktualności

27 lipca 2015

Ogłoszono nabór wniosków do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór wniosków do Działania 2.

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór wniosków do Działania 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" w ramach II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, chcących utworzyć bądź rozbudować swoje centrum badawcze (przez centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej).

Wnioskodawcy mogą otrzymać wsparcie nawet do 70% kosztów kwalifikowanych, przy czym minimalna wartość projektu to 2 mln PLN.

Wnioski będzie można składać od 1 września do 30 października 2015 r. Budżet przeznaczony na najbliżczy nabór to 460 mln PLN.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z biurem METROPOLIS, tel. +48 61 820 54 44.

Źródło: http://www.mg.gov.pl