Aktualności

3 grudnia 2015

Ogłoszono harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 2016 rok

30 listopada 2015 r.

30 listopada 2015 r. opublikowano zatwierdzony harmonogram konkursów dla Programu Infrastruktura i Środowisko na rok 2016. Dokument prezentuje informacje o terminach oraz kwotach przeznaczonych na wsparcie projektów w ramach poszczególnych naborów.

W 2016 roku przewiduje się uruchomienie 26 naborów, których całkowity budżet wynosi 11,25 mld zł, w tym między innymi:

  • poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej – III kwartał 2016 r. – 210 mln PLN,
  • działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach – II kwartał 2016 r. – 630 mln PLN,
  • poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji - II kwartał 2016 r. - 420 mln PLN.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS (tel. +48 61 820 54 44).

Źródło: https://www.pois.gov.pl