Aktualności

26 kwietnia 2015

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach INNOLOT – innowacyjne lotnictwo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

W ramach konkursu o wsparcie mogą ubiegać się projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe, bądź same prace rozwojowe i będą realizowane przez przedsiębiorstwa lub przez konsorcja przedsiębiorstw.

Planowe przedsięwzięcia powinny wpisywać się w Główne Grupy Demonstratorów:

 • Innowacyjny System Napędowy,
 • Innowacyjny Śmigłowiec/Wiropłat,
 • Innowacyjny Samolot,
 • Mały Bezzałogowy Statek Powietrzny,
 • inne.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi odpowiednio:

 • w Grupie A (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest duży, średni, mały lub mikro przedsiębiorca):
  od 10 mln PLN do 50 mln PLN,
 • w Grupie B (grupa programowa, w której liderem konsorcjum jest średni, mały lub mikro przedsiębiorca):
  od 1 mln PLN do 7,5 mln PLN.

Na najbliższy nabór przewidziany jest budżet w wysokości 400 mln PLN. Wnioski będzie można składać w terminie od 18 maja do 17 lipca 2015 r.

Źródło: http://www.ncbr.gov.pl