Ogłoszenie naboru wniosków PO IiŚ 1.1.1.

Szanowni Państwo,

informuję, iż ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania PO IiŚ 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii, będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINASOWANIE?

Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących:

  • energię wiatru (powyżej 5 MWe),
  • biomasę (powyżej 5 MWth/MWe),
  • biogaz (powyżej 1 MWe),
  • wodę (powyżej 5 MWe),
  • energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth),
  • energię geotermalną (powyżej 2 MWth).

Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od 31.07.2017 roku do 29.09.2017 roku.

ZASADY DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie udzielane jest w formie:

  • dotacji – w przypadku projektów związanych tylko z produkcją energii cieplnej,
  • pomocy zwrotnej wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej (premia inwestycyjna rozumiana jako umorzenie nawet do 50% udzielonej pomocy zwrotnej po osiągnięciu zakładanego efektu)   – w przypadków projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych).

Jeśli posiadacie Państwo inwestycję, jaka potencjalnie wpisuje się w przedmiotowe Działanie i chcielibyście pozyskać na nią dofinansowanie jest to odpowiedni moment, by rozpocząć niezbędne przygotowania.  Serdecznie zapraszam do kontaktu.