Aktualności

12 października 2015

Nowy program sektorowy INNOCHEM

Zgodnie z opublikowanym na stronach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój harmonogramem naboru wniosków w grudniu 2015 roku ma zostać ogłoszony konkurs do nowego programu sektorowego INNOCHEM.

Zgodnie z opublikowanym na stronach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój harmonogramem naboru wniosków w grudniu 2015 roku ma zostać ogłoszony konkurs do nowego programu sektorowego INNOCHEM.

Programem sektorowym jest program finansowania prac B+R w przedsiębiorstwach w danym sektorze gospodarki, utworzony jako odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców prowadzących działalność w danym sektorze (definicja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Przykładami dotychczas realizowanych programów sektorowych są programy: INNOLOT oraz INNOMED.

Podmiotem ustanawiającym program sektorowy oraz zarządzającym dystrybucją środków w ramach konkursów jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Na chwilę obecną brak jeszcze szczegółowych informacji odnośnie naboru wniosków. Ogłoszenie konkursu przewidziane jest na 18 grudnia 2015 roku. Wnioski będzie można składać w terminie od 1 lutego 2016 roku – 1 marca 2016 roku. Budżet przewidziany na konkurs to 120 mln PLN.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS (tel. +48 61 820 54 44).

Źródło: http://poir.gov.pl/