Aktualności

2 marca 2015

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PO Ryby 2007-2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1 „Działania wspólne” w ramach Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013.

Wsparcie można otrzymać na poniższe przedsięwzięcia:

  • restrukturyzacja uznanych organizacji producentów,
  • inwestycje w sprzęt i infrastrukturę związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków.

Koszty, aby zostały objęte wsparciem, muszą zostać poniesione najpóźniej do 31 lipca 2015 roku.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 10 do 23 marca 2015 roku lub do wyczerpania środków finansowych. W związku z tym liczy się kolejność złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o przyznanie pomocy.

Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/