Nowy nabór na prace badawczo rozwojowe oraz infrastrukturę B+R w województwie wielkopolskim

Przypominamy, że już w lutym 2019 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków dla Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

 1. Wsparcie działalności badawczo – rozwojowej, związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego).
 2. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej.
 3. Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
 4. Budowa systemu inkubowania i wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I w regionie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są Przedsiębiorcy (sektrora MŚP oraz duże podmioty)

FINANSE

 1. Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną (inwestycje w infrastrukturę B+R)
  • Mikro, małe przedsiębiorstwa – do 45% kosztów kwalifikowalnych;
  • Średnie przedsiębiorstwa – do 35% kosztów kwalifikowalnych;
  • Duże przedsiębiorstwa – do 25% kosztów kwalifikowalnych;
 2. Maksymalny poziom dofinansowania projektów badawczych lub projektów badawczych z elementami infrastruktury:
  • MŚP – maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych;
  • Duże przedsiębiorstwa – maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych;
 3. Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis – do 80% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 700 000,00 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z METROPOLIS celem uzyskania szczeółowych informacji.

Źródło: https://wrpo.wielkopolskie.pl/