Nowy konkurs w ramach Szybkiej Ścieżki

W odpowiedzi na oczekiwania sektora małych i średnich przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na realizację prac B+R wprowadzając nowe, łatwiejsze zasady aplikowania o dofinansowanie z działania PO IR 1.1.1.

Nowe zasady aplikowania do konkursu oznaczają w szczególności całkiem nowy zestaw kryteriów oceny oraz uproszczoną ocenę merytoryczną. Konkurs będzie podzielony na miesięczne etapy po to, aby ocena projektów mogła rozpoczynać się po zakończeniu każdego etapu, a nie dopiero po zakończeniu całego naboru.

Przewidywany budżet konkursu w bieżącym roku to 150 mln PLN.

NCBR oczekuje, że z oferty skorzystają te mikro- i małe przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały z oferty wsparcia na realizację projektów B+R. Dobrą wiadomością dla MŚP, które chcą w nim wystartować, jest niski próg minimalnych kosztów kwalifikowanych wynoszący 300 tys. PLN. Umożliwi to realizację mniejszych projektów przed podmioty, które do tej pory miały ograniczone możliwości realizacji prac B+R, nie wpisując się w wymagania finansowe, jakie wiązały się z udziałem w konkursach NCBR.

Do nowego konkursu w ramach „Szybkiej ścieżki” przewidziano uproszczony zestaw kryteriów oceny projektów, m.in.:

  • dla spełnienia kryterium „Nowość rezultatów projektu” wystarczające będzie wykazanie nowości na poziomie przedsiębiorstwa;
  • wymogi dotyczące zespołu projektowego oraz własności intelektualnej będą kryteriami punktowanymi, a nie jak dotychczas dostępowymi. Pozwoli to nie odrzucać projektów tych Wnioskodawców, którzy dopiero budują swój potencjał w zakresie prac B+R;
  • zniesiono również wymóg posiadania umów warunkowych z członkami kluczowej kadry B+R i zarządzającej oraz podwykonawcami, jako warunku obligatoryjnego.

Dzięki wprowadzonym zmianom NCBR ma nadzieję zachęcić do udziału w konkursie przedsiębiorców, którzy niekoniecznie mają duże doświadczenie w realizacji projektów B+R, ale mają pomysły i rozwijają swój potencjał technologiczny.

Wnioski o dofinansowanie składać można od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Źródło: http://www.ncbr.gov.pl/