Nowy harmonogram WRPO

UMWW opublikował właśnie nowy harmonogram naboru wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W tym roku będzie można składać wnioski w ramach następujących programów:

 • Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej

Typ wspieranych projektów:

 • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych,
 • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE),
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania: do 65% kosztów kwalifikowanych.

Termin naboru: czerwiec 2017 r.

 

 • Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Typ wspieranych projektów:

 • stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych
 • prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej
 • wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Poziom dofinansowania: do 80% kosztów kwalifikowanych.

Termin naboru: grudzień 2017 r.

 

 • Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Typ wspieranych projektów:

 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe,
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z wykorzystaniem energii słonecznej - do 2 MWe/MWth,
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z wykorzystaniem biomasy - do 5 MWth,
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z wykorzystaniem energii wodnej - do 5 MWe,
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z wykorzystaniem energii geotermalnej - do 2MWth,
 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z wykorzystaniem biogazu - do 1 MWe.

Termin naboru: czerwiec 2017 r.