Aktualności

1 lutego 2016

Nowy harmonogram POIR na 2016 rok

Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój opublikowała nowy harmonogram naborów wniosków na 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój opublikowała nowy harmonogram naborów wniosków na 2016 r. w którym zmienione zostały terminy naborów oraz zwiększono budżet konkursów o ponad 1,3 mld PLN.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

I priorytet - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (duże podmioty) - ogłoszenie konkursu nastąpi w II zamiast w III kwartale 2016 r., a nabór odbędzie się w III kwartale. Zwiększono także alokację z 600 mln PLN do 1 mld PLN.

II priorytet - Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw -  zwiększono budżet z 460 mln PLN do 1 mld PLN.

III priorytet - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

3.2.1 Badania na rynek - zwiększenie budżetu z 800 mln PLB do 1 mld PLN.
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne - zwiększenie budżetu z 303 mln PLB do 500 mld PLN.
3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand -  przewidziano dwa nabory wniosków o łącznym budżecie 300 mln PLN (pierwotnie zakładano 200 mln PLN).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS (tel. +48 61 820 54 44).

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl