Aktualności

7 września 2015

Nowy harmonogram naborów wniosków w województwie podkarpackim

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął nowy harmonogram naboru wniosków, który przewiduje ogłoszenie jeszcze w tym roku 20 konkursów, w tym między innymi: Działanie 1.

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął nowy harmonogram naboru wniosków, który przewiduje ogłoszenie jeszcze w tym roku 20 konkursów, w tym między innymi:

  • Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości,
  • Działanie 1.4 Wsparcie MŚP (IV kwartał),
  • Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków (IV kwartał),
  • Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola (IV kwartał).

Budżet jaki został przeznaczony na dofinansowanie projektów, złożonych w tym roku to 1,8 mld PLN.

Źródło: http://rpo.podkarpackie.pl/