Nowe zasady w Kredycie na innowacje technologiczne i konkurs już w czerwcu

BGK poinformował, że planowany na wrzesień konkurs w ramach Kredytu na innowacje technologiczne uruchomiony zostanie wcześniej, bo już 1 czerwca 2020 r. 

 

Dokumentacja konkursowa ma zostać opublikowana 18 maja 2020 r. i znajdą się w niej m.in. kluczowe zmiany:

  • Nowość lub znacząco ulepszenie produktu lub usługi w skali przedsiębiorstwa – innowacja w skali kraju nie będzie już wymagana do uzyskania wsparcia,
  • Zniesienie wymogu 25% wkładu własnego w projekt – nawet 100% kosztów kwalifikowalnych będzie mogło być finansowanych kredytem technologicznym,
  • Zniesienie limitu 6 mln zł dofinansowania na projekt – przyznane dofinansowanie będzie zgodne z Mapą Pomocy Regionalnej bez dotychczasowego limitu 6 mln zł,
  • Rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – możliwe będzie uznanie m.in. kosztu transportu środków trwałych nabywanych w ramach projektu za wydatki kwalifikowalne w projekcie.

 

Wprowadzane zmiany mają na celu umożliwienie skorzystania ze wsparcia jak największej liczbie przedsiębiorstw sektora MŚP i ich dalszy rozwój. Szczegóły nowych rozwiązań w dokumentacji konkursowej 18 maja 2020 r. 

 

Będziemy Państwa informować, a w międzyczasie zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.