Aktualności

7 czerwca 2016

Nowe możliwości pozyskania wsparcia dla przedsiębiorstw z Wielkopolski na B+R

Z przyjemnością informuję, iż w dniu dzisiejszym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.

Z przyjemnością informuję, iż w dniu dzisiejszym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Na co i kto może składać wnioski?

Ogłoszono dwa odrębne konkursy, z czego pierwszy skierowany jest dla:

 • mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z sektora MSP i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstw

Drugi z ogłoszonych konkursów z kolei dedykowany jest:

 • dużym przedsiębiorstwom lub ich grupom oraz konsorcjom przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
 • Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
 • Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Dokumentację aplikacyjną należy złożyć w terminie od 10.06.2016 r. od godziny 7.30 do 23.06.2016 r. do godziny 15.30. 

Intensywność wsparcia

 • Prowadzenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych:

Przedsiębiorca

Badania przemysłowe

Eksperymentalne prace rozwojowe

Maksymalne dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

Maksymalne dofinansowanie

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

Mikro

70%

80%

45%

60%

Mały

70%

80%

45%

60%

Średni

60%

75%

45%

60%

Duży

50%

65%

25%

40%

 

 • Projekty infrastrukturalne (przede wszystkim wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego wpostaci działów B+R (..).:
  - mikro, małe przedsiębiorstwa – 45%;
  - średnie przedsiębiorstwa – 35%;
  - duże przedsiębiorstwa – 25%.
 • Koszty objęte pomocą de minimis:
  - mikro, małe przedsiębiorstwa – 80%;
  - średnie przedsiębiorstwa – 75%;
  - duże przedsiębiorstwa – 65%.

Jeśli bylibyście Państwo zainteresowani omówieniem Państwa planów inwestycyjnych pod kątem możliwości otrzymania dofinansowania zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Źródło: http://wrpo.wielkopolskie.pl/