Nowe konkursy w ramach PO IR jeszcze w 2019 r.

W związku z pojawieniem się aktualizacji harmonogramu dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 rok prezentujemy najważniejsze zmiany:

  1. Dodano nowy konkurs w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, z ogłoszeniem 12 września oraz naborem wniosków o dofinansowanie od 15 października 2019 do 27 lutego 2020 r. Planowany budżet konkursu wynosi 350 mln zł.
  2. Dodano nowe konkursy w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Pierwszy konkurs dotyczył będzie badań w obszarze tworzyw sztucznych, drugi – technologii kosmicznych. Oba konkursy zostaną ogłoszone 15 lipca 2019 – nabór wniosków będzie trwał od 2 września do 15 listopada. Alokacja na te konkursy wynosi odpowiednio 180 i 300 mln zł.
  3. Dodano nowy konkurs w programie sektorowym GameINN. Konkurs zostanie ogłoszony w IV kwartale br., wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od IV kwartały br., do I kwartału 2020 r. Planowany budżet konkursu to 100 mln zł.
  4. Doprecyzowano daty konkursu realizowanego w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR z PGNiG oraz GAZ-SYSTEM w poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki. Ogłoszenie konkursu nastąpi 30 września 2019., nabór wniosków będzie trwał od 4 listopada do 5 maja 2020 r.
  5. Dodano dwa nowe konkursy w poddziałaniu 4.1.1 w ramach wspólnych przedsięwzięć NCBR z Urzędami Marszałkowskimi Województw: śląskiego oraz lubelskiego. Pierwszy z ww. konkurs zostanie ogłoszony 30 sierpnia br., nabór wniosków będzie prowadzony od 30 września 2019 do 29 stycznia 2020 r. Budżet konkursu został określony na 43 mln zł. Ogłoszenie drugiego konkursu nastąpi 16 października br., wnioski będą przyjmowane od 15 listopada 2019 do 16 stycznia 2020 r. Alokacja na konkurs wyniesie 17 mln zł.
  6. Dodano nowy konkurs w poddziałaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne z ogłoszeniem naboru w IV kwartale br. oraz naborem wniosków od I kwartału do II kwartału 2020 r. Budżet konkursu to 150 mln zł. Ponadto wprowadzono zmiany techniczne polegające na skorygowaniu dat zakończenia konkursów: w programie sektorowym INNOSTAL oraz GameINN, a także w poddziałaniu 4.1.1, w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR z województwem dolnośląskim i w poddziałaniu 4.1.4.

Ponieważ perspektywa finansowa na lata 2014-2020 zbliża się ku końcowi, jest to ostatni dzwonek by myśleć o dofinansowaniu Państwa planów.

Nasi Doradcy czekają na Państwa pytania.

 

Źródło: www.poir.gov.pl