Aktualności

13 lutego 2015

NFOŚiGW zaprasza beneficjentów projektów realizowanych w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) na szkolenie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza beneficjentów, którzy  uzyskali  dofinansowanie w ramach następujących programów priorytetowych GIS: Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Część 2) Biogazownie rolnicze Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne na szkolenie z opracowania raportów z monitorowania efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji przedsięwzięcia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza beneficjentów, którzy  uzyskali  dofinansowanie w ramach następujących programów priorytetowych GIS:

  • Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
  • Część 2) Biogazownie rolnicze
  • Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę
  • Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
  • Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

na szkolenie z opracowania raportów z monitorowania efektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji przedsięwzięcia.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3A.

Data jednodniowego szkolenia  to 23 lutego 2015 r. lub 24 lutego 2015 r., i tak:

  • Beneficjenci programów GIS Część 1) i Część 5) – szkolenie 23 lutego 2015 r. albo 24 lutego 2015 r.
  • Beneficjenci programów GIS Część 2) i Część 3) – szkolenie tylko 23 lutego 2015 r.
  • Beneficjenci programu GIS Część 6) – szkolenie tylko 24 lutego 2015 r.

Rejestracja udziału do 18 lutego 2015 r. poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod adresem:
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy

Można zgłosić maksymalnie 2 osoby, jedną z nich może być weryfikator działający na zlecenie beneficjenta.

Materiały szkoleniowe będą dostępne po szkoleniu na stronie internetowej NFOŚiGW.

Agenda szkolenia znajduje się na stronie NFOŚiGW.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/