NFOŚiGW podsumował nabór wniosków na wysokosprawną kogenerację

Z końcem sierpnia minął termin przyjmowania przez NFOŚiGW wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w konkursie Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej. Zainteresowanie przedsiębiorstw było bardzo duże, a wnioskowana kwota dofinansowania 3,5 krotnie przekroczyła dostępną alokację (40 mln EUR).

Świadczy to o ogromnym zapotrzebowaniu na budowę nowych i/lub modernizację istniejących źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

W terminie naboru wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wynoszącą niemal 600 mln zł (138,6 mln euro). 

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogły ubiegać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. 

Dla METROPOLIS był to gorący czas, dołożyliśmy w tym konkursie sporą cegiełkę w postaci wniosków naszych Klientów. 

Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy teraz wyników konkursu.

Zespół METROPOLIS