NFOŚiGW po raz trzeci ogłosił nabór na innowacyjne technologie środowiskowe

Z przyjemnością informujemy, iż w terminie od 19 lutego do 29 czerwca 2018 r. będzie trwał trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Sokół.

Beneficjentami programu priorytetowego NFOŚiGW – Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych – mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.Zapisy programu wskazują, że zgłaszane do NFOŚiGW przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w następujących obszarach:

 • biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
  • KIS nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska;
 • zrównoważona energetyka
  • KIS nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
  • KIS nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo;
  • KIS nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;
 • surowce naturalne i gospodarka odpadami
  • KIS nr 7: Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;
  • KIS nr 8: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów;
  • KIS nr 9: Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej.

Program jest podzielony na dwie fazy – Badawczo Rozwojową oraz Wdrożeniową.
Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/