NFOŚiGW ogłosił 8 naborów wniosków w ramach środków norweskich

Już w kwietniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wnioskowa ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF).

Obszary wsparcia i terminy naboru przedstawiają się jak poniżej:

1. Obszar: Środowisko naturalne i ekosystemy. Działanie: Wdrażanie planów zarządzania ekosystemem, termin naboru 03.04.2020r. – 03.06.2020r.,godz.15:00

2. Obszar: Środowisko naturalne i ekosystemy. Działanie: Zwiększona ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się, termin naboru 03.04.2020r. – 03.06.2020r.,godz.15:00

3. Obszar: Środowisko naturalne i ekosystemy. Działanie:  Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów, termin naboru 03.04.2020r. – 03.06.2020r.,godz.15:00

4. Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Działanie: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, termin naboru 03.04.2020r. – 15.06.2020r.,godz.15:00

5. Obszar: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Działanie: Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków, termin naboru 03.04.2020r. – 30.06.2020r.,godz.15:00

6. Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, termin naboru 03.04.2020r. – 15.07.2020r.,godz.15:00

7. Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Działanie: Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej, termin naboru 03.04.2020r. – 30.06.2020r.,godz.15:00

8. Obszar: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Działanie: Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła, termin naboru 03.04.2020r. – 30.06.2020r.,godz.15:00

Gdyby chcieli Państwo porozowawiać z nami o swoich planach serdecznie zapraszamy.

Nasi Doradcy udzielą niezbędnych wyjaśnień.

Zespół METROPOLIS