Aktualności

12 stycznia 2015

NCBR ogłosił harmonogram naboru wniosków na rok 2015

Zawiadamiamy, że dnia 12 stycznia 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wstępny harmonogram naboru wniosków, zgodnie z którym w bieżącym roku uruchomionych zostanie siedemnaście programów i działań, w tym sześć całkowicie nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Zawiadamiamy, że dnia 12 stycznia 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wstępny harmonogram naboru wniosków, zgodnie z którym w bieżącym roku uruchomionych zostanie siedemnaście programów i działań, w tym sześć całkowicie nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Wśród konkursów, planowanych do uruchomienia znajdą się działania skierowane m.in. na finansowanie badań stosowanych, takie jak:

  • STRATEGMED – program strategiczny „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”,
  • BIOSTRATEG – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”,
  • BLUE GAS – Polski Gaz Łupkowy. Wsparcie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego,
  • LIDER – wsparcie młodych naukowców.

Dodatkowo dotacje z NCBR będą przeznaczone na finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce poprzez działania: CuBR (B+R dla przemysłu metali nieżelaznych) czy GO_GLOBAL (wsparcie komercjalizacji badań na rynkach światowych).

Wśród nowych propozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znajdują się również programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (poddziałanie 1.1.1 PO IR, tzw. „szybka ścieżka”), jak i zacieśnianiu współpracy uczelni z biznesem (działanie 3.1 POWER). Ponadto, przedsiębiorcy będą mogli ponownie skorzystać z takich instrumentów jak: INNOMED, INNOLOT czy DEMONSTRATOR.

Pierwszy nabór rusza niebawem – program LIDER zostanie uruchomiony już w styczniu 2015 r.

Celem uzyskania szczegółowych informacji nt. planowanych do ogłoszenia naborów oraz zasad ubiegania się o wsparcie zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://www.ncbr.pl/