Aktualności

3 kwietnia 2015

NCBiR ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 1.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

W ramach niego, mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe, bądź same prace rozwojowe.

Poziom dofinansowania o jaki będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to:

  • 70% na badania przemysłowe i 45% na prace rozwojowe -  mikro i mali przedsiębiorcy,
  • 60% na badania przemysłowe i 35% na prace rozwojowe-  średnie podmioty.

Budżet przeznaczony na wnioski złożone w 2015 r. to 1 600 000 000 PLN, w tym:

  • 140 000 000 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim,
  • 1 460 000 000 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Przy czym przewidywany czas oceny każdego projektu to około 60 dni.

Źródło: http://www.ncbr.gov.pl