NASZE PROJEKTY

Natalii Sp. z o.o. i Rolldruk

Zobacz więcej

ARTUR NOWACZYK
Wiceprezes Zarządu

„Pozyskujemy dotacje wspólnie z METROPOLIS już od czasów funduszy przedakcesyjnych. Jak dotąd, zrealizowaliśmy razem aż 11 projektów, pozyskując na nie łącznie ponad 15 milionów złotych dotacji! Jak każdy przedsiębiorca cenimy sobie skuteczność, ale dla nas równie ważnymi sprawami są: rzetelność przekazywanych informacji, szybka realizacja w przypadku krótkich terminów naboru oraz dalsza obsługa w okresie trwałości, gdy nadal podlegamy obowiązkowi poddania się kontroli. Doradztwo METROPOLIS jest w tych aspektach bezkonkurencyjne, podobnie jak ich znajomość i zrozumienie branży poligraficznej.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

15 173 068PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

SPO WKP 2.3 Wzrost konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Wzrost konkurencyjności firmy Natalii poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego 1 250 000,00 PLN
Phare 2003 TIP - Technologie Informatyczne
dla Przedsiębiorstw
Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym 50 498,75 PLN
SPO WKP 2.3 Wzrost konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Uruchomienie innowacyjnego ciągu technologicznego do druku fleksograficznego 1 250 000,00 PLN
SPO WKP 2.3 Wzrost konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Wzrost konkurencyjności firmy Natalii poprzez nabycie innowacyjnej "bobiniarki" 275 000,00 PLN
WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I Zastosowanie innowacyjnej technologii naświetlania cyfrowego w procesie produkcji wielobarwnych etykiet 480 000,00 PLN
WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat III Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie druku fleksograficznego 3 500 000,00 PLN
WPRO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji etykiet 407 703,63 PLN
PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Wdrożenie technologii wytwarzania etykiet przy użyciu unikalnego systemu sztancowania płaskiego 4 000 000,00 PLN
PO IG 8.2 Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B
Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe w zakresie gospodarki zapasami produktów 184 870,00 PLN
ZUS - Program utrzymania zdolności
pracowników do pracy przez cały okres
aktywności zawodowej
Zwiększenie standardu BHP poprzez poprawę warunków mikroklimatu na hali produkcyjnej 249 621,28 PLN
WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności
kluczowych obszarów gospodarki regionu
Rozwój nowatorskiego druku hybrydowego dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii druku siedmioma kolorami, w zakładzie poligraficznym w Rokietnicy 3 525 375,00 PLN

 

 

wszystkie projekty